Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Ahmet Vefik Paşa

AHMED VEFİK PAŞA (1823-1891)

Yazar. Mühendishâne-i Berrî'nin ilk bölümünde öğrenci iken babasının Paris'e tâyin edilmesi üzerine öğrenimine Saint-Louis Lisesi'nde devam etti. istanbul'a döndüğü zaman Tercüme Odası 'nda memur oldu (1837). Hâriciye Bakanlığı memuru olarak Londra, Sırbistan'da çalıştı. Tahran ve Paris'te elçilik yaptı, iki defa Maarif Nâzın, Encümen-i Dâniş üyesi, Bursa ve Edirne Valisi, Dahiliye Nâzın ve iki defa Mebusan Meclisi reisi, iki kere Sadrazam oldu. istanbul'da öldü.

Ahmed Vefık Paşa, Fransız tiyatro yazarı Moliere'den yaptığı tercüme ve adaptasyonları ile tanınır. Aynca, edebiyatımızda Türk dili, Türk tarihi ve folklor çalışmaları ile de ünlüdür.

Türk dili ve tarihi ile ilgili eserleri: Şecere-i Türk (1863-64, Ebü'l Gazi Bahadır Han'ın aynı isimdeki Doğu Türkçesi ile yazılmış olan eserlerin Anadolu Türkçesi'ne çevirisi), Lehçe-i Osmânî (Lügat, 1876).

Adapte tiyatro eserleri: Tabîb-i Aşk, Zoraki Tabib, Azarya, Zor Nikâhı, Meraki, Pırpırı Kibar, Dekbazlık, Yorgaki Dandini.

Tercüme tiyatro eserleri: Savruk, Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi, Tar-tüf, Aşk-ı Musavver, Adamcıl, Okumuş Kadınlar, Ernanı (Victor Hugo'dan). înfıâl-iAşk.

Roman tercümeleri: Telemak (Fenelon'dan, 1881), Gil Blas Santlilani'-nm Sergüzeşti (Le Sage'den), Hikâye-i Hikemiyye-i Mikromega (Voltaire'den, 1871).

ilmi eserleri: Hikmet-i Târih (1863), Salname, Fezleke-i Târih-i Osmâni (1869).

 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.