Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Yapı (Şekil ) Bilgisi Yapım ve çekim eklerini anlatan bir konuşma

Yapım ve çekim eklerini anlatan bir konuşma

Yazdır

 

Rubar: Özel isimlere gelen yapım ekleri apostrof (kesme işareti) ile ayrılmaz, onlardan sonra gelen çekimleri de ayrılmaz.
Türk+ler+de: Türklerde gibi.

Aybike: Türkler'de olmuyor yani?

Rubar: Evet.

Rubar: "Ömer'e gidiyorum" dediğinde, "e" özel isme gelen çekim eki olduğu için, ayrı yazılır.

Rubar:  Ancak, Ömerlere gidiyorum" dediğinde, "e" ayrı yazılmaz, çünkü ondan önce "ler" yapım eki gelmiş.

Rubar: Çekim eki eklendiği kelimenin manasını değiştirmez, ama yapım eki değiştirir.

"Ömer'e" dediğinde Ömer yine Ömer'dır. Ama "Ömerler" dediğinde ise, burada "aile, familya, gil" manası bulunuyor.

Aybike: Anladım.

Rubar: Bu kadar basit


 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.