Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Yapı (Şekil ) Bilgisi Kök Nedir? - Kök Çeşitleri - fiil Kökleri - İsim kökleri

Kök Nedir? - Kök Çeşitleri - fiil Kökleri - İsim kökleri

Yazdır

KÖK NEDİR?

Kelimelerin anlamlı en küçük parçasına kök denir.

Örnek:

Gez-i-n-ti kelimesinin kökü "Gez" dir.

Örnek:
“Okul” kelimesinin kökü, “oku” fiilidir. Fakat bu kelimede “ok” kısmı da bir anlam taşır. Ama okul ile ok arasında bir ilgi yoktur.

Türkçede iki çeşit kök vardır: fiil kökü ve isim kökü.

FİİL KÖKLERİ

Hareket anlamı taşıyan sözcüklerdir. Fiil köklerini ad kökleri gibi tek başlarına kullanılamaz. Mastar durumundaki fiil köklerinin sonuna ya kısa çizgi (–) konur ya da “–mak, –mek” mastar eki getirilir. Fiilin sonuna konan kısa çizgi (–), “mak, mek” diye okunur.

Mesela:

sev–  > sev–mek

Vur- > Vur-mak

İSİM KÖKLERİ

Varlıkların dildeki karşılıkları olan kelimelerdir. Tek başlarına kullanılabilirler: ev, taş, el, su vb.

Örnek:
Boya < boya kelimesine "-mak" ekini getirebiliyoruz.(Boyamak) Bu durumda isim kökü değildir.
ev kelimesine "-mak" ekini getiremiyoruz.(Evmek) Bu durumda ev isim köküdür.

İSİM KÖKLERİ : Bir varlığı, niteliği, ilgiyi veya duyguyu en kısa biçimde tanıtan köklere denir. Dört çeşittir:

a) Varlık kökleri : Çöl, yol, sıra, ev...
b) Nitelik kökleri : İyi, güzel, kötü...
c) Duygu kökleri : Ah, vah, tüh, ey...
d) İlgi kökleri : Ben, sen, o, ile, için...



 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.