Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Türk Edebiyatından Seçmeler Türk Edebiyatından Seçmeler Bu münacaat Adlî mahlasıyla şiirler yazan Sultan II. Bayezid

Bu münacaat Adlî mahlasıyla şiirler yazan Sultan II. Bayezid

Dönemin en güçlü devletinin başındaki adam, Allah karşısında aciz bir kul olduğunu hatırlıyor, elbette böyle bir insandan hiçbir zaman adaletsizlik sadır olmaz ve adlî mahlasını fazlasıyla hakkediyor.

"Ben itdüm anı kim bana yaraşur
Sen eyle anı kim sana yaraşur"
Adlî

Ben bana yaraşanı yaptım. Sen de sana yaraşanı yap, Allah'ım. (Ben bir insan olarak bana yaraşanı yaptım. Yani günah işledim, sana layık bir kul olamadım. Sen de sana yaraşanı yap. Yani bana merhamet et, beni bağışla) S. Okuyucu

Şiirin tamamı

Hudâyâ Hudâlık sana yaraşur

Nitekim gedâlık bana yaraşur

[Allah’ım Allah’lık Sana yaraşır. Nitekim fakirlik, dilencilik, kölelik bana yaraşır]

Çü sensin penâhı cihan halkınun

Kamudan Sanâ ilticâ yaraşur

[Madem Sensin sığınağı dünya halkının. Herkesten Sana sığınmak yaraşır.]

Şeh oldur ki kulluğun itdi senün

Kulun olmayan şeh gedâ yaraşur

[Şah, sultan, odur ki Sana kulluk etti. Kulun olmayan sultana; yoksulluk, düşkünlük, kölelik yaraşır.]

Şu baş kim sanâ secde eylemeye

Ser-i şah ise zîr-i pâ yaraşur

[Şu baş ki sana secde etmiyor. Şahın, sultanın başı dahi olsa o secde etmeyen başı ayaklar altına almak yaraşır.]

Şu dil kim marîz-i gamundur senün

Anâ zikrün ile şifâ yaraşur

[Şu gönül ki senin ızdırap hastandır. Ona Senin zikrinle, Senin adını anmakla gelecek şifa yaraşır.]

Şu kim dürr-i gufrânun almak diler

Gamun bahrına âşinâ yaraşur

[Her kim, Allah’ın hazinelerini almak dilerse; O’ndan gelecek sıkıntıların ne olduğunu bilmesi gerekir.]

Egerçi ki ‘isyânumuz çok durur

Sözümüz yine Rabbenâ yaraşur

[Bu durumda her ne kadar isyanımız çoksa da yine de dilimize “Rabbenâ” yaraşır.(İsyan eden kula “Sen bizim Rabbimizsin” diye tövbe etmek yakışır.)]

Ne ümmîd ü ne bîmdür işümüz

Heman bize havf u recâ yaraşur

[Bizim işimiz ümitsizlik ve Allah’tan korkmazlık değildir, bize her daim Allah’tan korkmak ve ona yakarmak yaraşır.]

Eger ‘adl ile sorasın ‘Adli’yi

Ukûbetdür anâ sezâ yaraşur

[Eğer adl ile adaletle sorarsan Adlî’yi. Kötüdür, felakettir sonucu, ona da bu yaraşır.]

Ben itdüm anı kim bana yaraşur

Sen eyle anı kim sana yaraşur

[Benim yaptığım bana yaraşır. Sen, Sana yaraşanı yap Allah’ım! (Ben ettim sen eyleme,Sana ne yaraşırsa Sen onu eyle Allah’ım.)]

Şu günde ki hiç çâresi kalmaya

Ana çâre-res Mustafâ yaraşur

[Çaresiz kalındığı o gün yani hesap gününde, çare ulaştırıcı, biçaresizlere yetişen Mustafa (s.a.v.) yaraşır. (Hesap verileceği o gün Peygamberimiz’in çaresizlere şefaat etmesi yaraşır.)
* Bu münacaat Adlî mahlasıyla şiirler yazan Sultan II. Bayezid'e ait.

Kaynak http://www.milligazete.com.tr

 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.