Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Târih - Kültür - Sanat Târih - Kültür - Sanat Türklükle Alâkalı Yabancı Eserlerin Bulunduğu Kütüphaneler

Türklükle Alâkalı Yabancı Eserlerin Bulunduğu Kütüphaneler

TÜRKLÜKLE ALÂKALI YABANCI ESERLERİN BULUNDUĞU BAŞLICA AVRUPA VE AMERİKA KÜTÜPHANELERİ

Dr. Orhan F. Köprülü

Türk dünyasının çeşitli meseleleriyle uğraşan tarihçilerimiz ve ilim adamlarımız yabancı memleketlerde yaptıkları araştırmalarını, istisnalar dışında, o ülkelerin başlıca kütüphanelerinde bulunan Türkçe, Arapça ve Farsça yazma eserler üzerinde teksif etmişlerdir, işte bundan dolayıdır ki Paris'teki Bibliotheque Nationale, Londra'daki British Museum başta olmak üzere Berlin ve Viyana kütüphaneleri gibi kütüphaneler araştırıcılarımızın başlıca uğrak merkezleri olmuştur.

Ancak bizim her vesileyle üzerinde ısrarla durduğumuz bir husus nedense daima ihmal edilmiştir. Daha XV. yüzyılın hemen sonlarından başlayarak Türklerle alâkalı yayınlar Avrupa'nın hemen her tarafında büyük bir rağbet görmüş bundan dolayı da kıtanın büyüklü küçüklü şehirlerinde, Türkler hakkında binlerce eser yayınlanmıştır. Çeşitli dillerde neşredilen kitap ve risalelerin bir çoğu defalarca basıldığı gibi pek mühim bir kısmı diğer dillere de tercüme edilmiştir. Türkiye ve Türklüğün çeşitli meseleleri hakkında yayımlanmış olan bu eserler, Türk tarihi ve kültürü için zengin bir malzeme kaynağıdır. Çeşitli sebeplerden dolayı ilim adamlarımız bugüne kadar, bu gibi eserlerin ancak pek azından faydalanmışlardır. Bu kabil eserlerin çok büyük bir kısmı ise yalnız muhtevası itibariyle değil hattâ isimleri bakımından bile tarihin karanlığında kalmıştır. Diğer taraftan Türklük dünyasının çeşitli meseleleriyle ilgili bu cins eserler her ne kadar basılı iseler de basıldıkları tarih ve çok ender olan nüshaları göz önünde tutulacak olursa bunlardan bir çoğu yazma eser kadar kıymetlidir.

İşte biz bu yazımızda çeşitli dillerde yazılmış kitap ve risalelerin Avrupa ve Amerika'nın hangi kütüphanelerinde bulunabileceğini bir liste halinde araştırıcıların istifadesine sunmağa çalışacağız. Öyle ümit ederiz ki daha sonraki araştırıcılar burada verdiğimiz listenin eksiklerini tamamlamak imkânını bulacaklardır.

AMERİKADAKÎ KÜTÜPHANELER

Butler Library, Coîumbia  University

New York

Public Library

New York

White Library

New York

Yale University Library

New Haven, Conn.

Princeton University Library

Princeton, N.J.

İndiana University Library

Bloomington,Indianapolis

The Library Of Congress

Washington D.C.

Pierpont Morgan Library

New York

Public Library

Boston, Mass.

Widener Library, Harvard University

Cambridge, Mass.

Newberry Library

Chicago

Cincinnati University Library

Cincinnati

Henry E. Huntington Library

San Marino, Calif.

William L. Clark Library

Los Angeles, Calif.

University of Chicago

Chicago

University of Michigan

Ann Arbor, Michigan

Union Theological Seminary

New York

Haverford College

Haverford, Pa.

Folger Library

Washington D.

ALMANYA (BATI)’DAKİ KÜTÜPHANELER

Bayerishe Staatsbibl.

Münih

Staats und Stadtbibl.

Augsburg  (Bavyera)

Germanisches National Museum

Nürnberg

Stadtbibliothek

Nürnberg

Universitâts bibi.

Münster

Deutsche Staatsbibl.

Berlin

Universitâtebibliothek

Tübingen

Württemberg Landesbibl.

Stuttgart

Universitâts und Stadbibliothek

Köln

Universitâtsbibl.

Freiburg î. Br.

Univer si tatsbibl.

Heidelberg

Universitâtsbibl

Würzburg

Universitâtsbibi.

Marburg

Staatliche Bibliothek

Bamberg

Stadbibliothek

Frankfurt a/M.

Stadbibliothek

Braunschweig

Hessiche Landes und Hochcshulbib liothek

Darmstadt

Vippische Landesbibliothek

Detmold

Institut für Zeitungsforschung

Dortmund

Universitâtbibliothek

Erlangen

Öttingen - Wallersteinsche Bibliothek

Harburg

Ratsbibliothek

Lüneburg

Staatsbibliothek

Marburg

Universitâtsbibliothek

Münih

Landeskirschliches Archiv,

Nürnberg

Stadtbibliotiıek

Regensburg

Stadtarchiv,

Sehwerin

Stadtbibliothek

Ulm

Nassauische Landesbibliothek

Wiesbaden

Herzog August Bibliothek

Wolfenbüttel

ALMANYA (DOĞU'DAKÎ KÜTÜPHANELER

Sâchsische Landesbibliothek

Dresden

Landesbibliothek

Gotha

Universitâtsbibliothek

Greifswald

Universitâts und Landesbibliothek

Halle

Kreisbibliothek

Rudolfstadt

Kreis - Heimatmuseum

Wernigerode

Stadtisches Museum

Zwickau

Wissenschaftliche Bibliothek

Erfurt

Universitâtsbibliothek

Jena

Stadtbibliothek

Zittau

Universiteitsbibliotheek

Leipzig

Archivbibliothek der Stadt Stralsund

Stralsund

Landesbibliothek

Weimar

Stadtbibliothek

Wernigerode

Evangelisches Predigerseminar

Wittenberg

Ratschulbibliothek

Zwickau

AVUSTURYA'DAKÎ KÜTÜPHANELER

österreichische Nationalbibliothek

Viyana

Stadbibliothek

Viyana

BELÇİKA’DAKÎ KÜTÜPHANELER

Universiteits Bibliotheek

Gent (Gand)

Bibliotheque Royal de Belgique

Brüksel

Plantin Museum

Anvers

Stadsbibliotheek

Anvers

Universitatsbibliothek

Leuven  (Louvain)

DANİMARKA’DAKİ KÜTÜPHANELER

Kongelige Danske Videnskaberners Selskab

Kopenhag

ÇEKOSLOVAKYA’DAKÎ KÜTÜPHANELER

Universitni Knihovna

Prag

Narodni Muzeum Statni

Prag

Vedeka Knihovna

Olomouci

Studijni Knihovna

Olomouci

Lobkovicka Knihovna

Roudnice

FRANSA’DAKÎ KÜTÜPHANELER

Bibliotheque Nationale

Paris

Bibi. Riant

Paris

Bibi. de Ville Selestat

Selestat

Bibi. Municipale

Colmar

Bibi. Nationale et Universitaire

Strazburg

Bibi. Mazarine

Paris

Bibi. Rotschild

Paris

Bibi. Sainte Genevieve

Paris

Bibi Conde

Ghantilly

Bibi. Arsenal

Paris

Bibi. Gaston Aubonyneau

Paris

Bibi. de Ville Monpellier

Monpellier

Bibi. de Ville Grenöble

Grenöble

Bibi. de Ville Lyon

Lyon

Bibi. Communale Amiens

Amiens

Collection Mejanes

Aix - en - Province

Bibi. de la Ville Aix-en-Province

Aix - en - Province

Bibi. Municipale

Besançon

Bibi. Municipale

Bordeaux

Bibi. Municipale

Nancy

Bibi. de l'ecole des langues Orientals

Paris

HOLLANDADAKİ KÜTÜPHANELER

Bibi. Thysiana

Leiden

Bibi- den Koninlijke Nederlandse Akademie V. Wetenschappen

Amsterdam

 

İNGİLTERE'DEKİ KÜTÜPHANELER

British Museum

Londra

School of African and Oriental

Londra

Studies (Private collection of G.Auboyneau)

Londra

Corpus Christi College Bibi.

Oxford

Emanuel College Library

Cambridge

University Library

Cambridge

Edinburg University

Edinburg

National Library of Scotland

Edinburg

ITunterian Museum

Glascow

Friend's Library

Londra

Guildhall

Londra

Lambet Palace

Londra

DyceCollection,Victoria and Albert Museum

Londra

Arnold Muirhead

Londra

John Rylands Library

Manchester

Bodleian Library

Oxford

Jesus College

Cambridge

Magdelene College

Cambridge

Trinity College

Cambridge

Durham University

Durham

İRLANDA’DAKİ KÜTÜPHANELER

Marsh Library

Dublin

Trinity College

Dublin

İSPANYA'DAKİ KÜTÜPHANELER

Biblioteca Nacional

Madrid

Biblioteca Capitular Colombina

Sevilla

İSVEÇ'TEKİ KÜTÜPHANE

Universitetsbiblioteket

Uppsala

 

 

İSVİÇRE’DEKİ KÜTÜPHANELER

Universitatsbibliothek

Basel

Kantonsbibliothek

Fraunfeld

Staatsarchiv des Kantons

Zürich

Zentralbibliothek

Zürich

Kantonsbibliothek

Aarau

Stadtbibliothek

Bern

Zentralbibliothek

Luzern  (Lucerne)

Stadtbibliothek

Sehauffhausen

İTALYA'DAKİ KÜTÜPHANELER

Biblioteca Universitara

Bologna

Bibloteca Governativa

Cremona

Biblioteca Ambrosiana

Milano

Biblioteca Trivulziana

Milano

Biblioteca Nazionale

Milano

Biblioteca Marciana

Venedik

Biblioteca Vaticana

Roma

Biblioteca Nazionale

Roma

Biblioteca Nazionale

Floransa

Biblioteca Casanatense

Roma

Biblioteca Reale

Torino

Biblioteca Comunale Ariostea

Ferrara

Biblioteca Universitaria

Genova (Cenova)

Biblioteca Governativa

Lucca

Biblioteca Comunale

Mantova

Biblioteca Estense

Modena

Biblioteca Nazionale

Napoli

Biblioteca Universitaria

Padova

Biblioteca Palatina

Parma

Biblioteca Comunale Passerini Landi

Piacenza

Biblioteca Universitaria

Pisa

Biblioteca Civica Gambalunga

Rimini

Biblioteca Angelica

Roma

Biblioteca Universitaria

Roma

Biblioteca Vallicelliana

Roma

Biblioteca Archivio Vaticana

Roma

Biblioteca Nazionale Fondatione

Torino

Scientifica Querini Stampalia

Venedik

MACARİSTAN'DAKİ KÜTÜPHANELER

Orszâgos Szechenyi Könyvtâr

Budapeşte

Magyar Tudamanyos Akademia Könyvtar

Budapeşte

POLONYA'DAKÎ KÜTÜPHANELER

Biblijoteka Miasta

Gdansk

Biblijoteka Czartoryskich

Krak6w (Krahowi)

Biblijoteka Inst. Ossolinski

Lwow

Uniwversyteca Biblijoteka

Wroclaw

Biblioteka Gdanska Polskiej Akademii Nauk

Gdausk

Biblioteka Polskiej Akademii Nauk

Kornik

Biblioteka Jagiellonska

Kraköw

Biblioteka Poznanskiego Towarzystva

Poznan

Przyacitol Nauk

Poznan

Biblioteka Uniwersytecka

Poznan

Biblioteka Uniwersytecka

Torun

Biblioteka Ksiazniea Miejska

Torun

Biblioteka Ossolineum

Wroclaw

Biblioteka Naradowa

Varşova

Biblioteka Uniwersytecka

Varşova

PORTEKİZ'DEKİ KÜTÜPHANELER

Biblioteca Universitaria

Coimbra

Arquivo Nacional

Lizbon

Biblioteca Nacional

Lizbon

Biblioteca Municipale

Porto

ROMANYA'DAKİ KÜTÜPHANELER

Biblioteca Palatului Cultural

Tirgu Mureş

Biblioteca Academiei R.P.R.

Bükreş

Biblioteca Brukenthal

Sibiu - Hermannstadt

Biblioteca Inst. de istori    al Acade miei R.P.R.

Bükreş

Biblioteca Arcivelor Statului

Bükreş

Biblioteca  Centralâ de Stat a R.P.R.

Bükreş

Biblioteca documentarâ Bethlen

Aiud

Biblioteca Arhivei Bisericii Negre

Braşov

Biblioteca Archivelor Statului

Braşov

Biblioteca Academiei R.P.R.

Cluj

Biblioteca Universitatii

Cluj

Biblioteca Centralâ Universitaro

îaşi (Yaş)

Biblioteca Archivelor Statului

Sibiu

Biblioteca Mitropolitana

Sibiu

Biblioteca Documentarâ de Stat Teleki-Bolyai

Tirgu Mureş

RUSYA'DAKİ KÜTÜPHANELER

Türklük dünyası ile alâkalı olarak yabancı dillerde yazılmış bir çok eserin Rusya'da da mevcut olduğunu biliyorsak da başta Leningrad ve Moskova'dakiler olmak üzere bu kütüphanelerin orijinal isimlerini tespit edemedik. Kaliningrad'daki kütüphanenin adı ise şöyledir:

Universitetnaia Biblioteka    Kalinin

Kaliningrad grad

YUGOSLAVYA’DAKİ KÜTÜPHANE

Biblioteka Nacionalna Sveuçilişna

Zagreb

YUNANİSTAN'DAKİ KÜTÜPHANELER

Gennadeion Library(American School of Classical Studies

Atina

Finlay Library of the British School of Athens

Atina

Bu yazımıza son vermeden önce, La Valletta'daki Malta Kraliyet kütüphanesi'nde de Türkler hakkında yabancı dillerde yazılmış eserler bu­lunduğunu belirtmek isteriz.

Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü – Türk Kültürü Aylık Dergisi – Sayı:195 Ocak 1979

 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.