Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Ses Bilgisi Ünsüzler

Ünsüzler

Yazdır

Ses yolunda bir engele çarparak çıkan seslere ünsüz denir.

Tûrkçede 21 ünsüz vardır. Bunlar, b, c, ç, d, f- Q. ğ- n, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z sesleridir.

Ünsüzler, çıkış biçimlerine ve ses tellerinin titreşimlerine göre gruplandınlır.

Ünsüzler ses tellerinin titreşime uğrayıp uğramamasına göre iki gruba ayrılır:

1. Ses tellerinin titreşmesiyle oluşan ünsüzlere tonlu (yumuşak) ün­süzler adı verilir: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z.

2. Ses telleri titreşmeden oluşan ünsüzlere tonsuz (sert) ünsüzler denir: ç, f, h, k, p, s, ş, t.

SERT YUMUŞAK
SÜREKLİ f, h, s, ş ğ, j, 1, m, n, r, v, y. z
SÜREKSİZ ç. k. p, t b. c, d. g

"Fıstıkçı Şahap" ifadesindeki ünsüzler sert ünsüzleri, "kitapçı" sözcüğü de sert süreksiz ünsüz­leri içerir.

 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.