Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Ses Bilgisi Ünlü Türemesi

Ünlü Türemesi

Yazdır

Sonunda, sırayla bir sürekli veya süreksiz ünsüzle bir sürekli ünsüz bulunan Arapça ve Farsça kelimelerde, son iki ünsüz arasında telâffuzu kolaylaştırmak için bir ünlü türetilir. Bu kelimelere ünlüyle başlayan ekler veya bitişik yazılacak şekilde yardımcı fiiller getirildiğinde türemiş olan ünlüler tekrar düşer. Her ikisi de ayrı ayrı ama birbirinden kaynaklanan ses olayıdır:

emir < emr             keşif < keşf
azil < azl                 nakil < nakl
fikir < fikr               nutuk < nutk
sabır < sabr            şahıs < şahs
şehir < şehr           ilim < ilm
zehir < zehr           zikir < zikr

-cik küçültme ekinden önce:

  • Az-ı-cık
  • Bir-i-cik --> biricik
  • Dar-a-cık --> daracık
  • Genç-e-cik --> gencecik


Bazı yabancı kelimelerin başında:

Iramazan, İrecep, ıradıyo.

 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.