"Eşhedü..."

Nâgehân Olşâre
Yazdır

"eşhedü..."


Müslüman "şahit olan" kişidir. "eşhedü..."nün manasını bilmeyen müslüman olabilir mi? Gereğini yapmayan iyi bir müslüman sayılır mı?

...
Türkiye'de fikir(?) üretiminin umumî hali şudur: Şikayet, hakaret, ümitsizlik ve birilerine iş buyurma. Bunların tefekkürle hiç bir ilgisi yok, aksine, bunlar tefekkürün düşmanları. Bunların yerine şöyle bir yol izlenmeli:


Merak, ilgi, araştırma, öğrenme, iyi şeyleri takdir ve teşekkür, kötü şeyleri anlama, tenkit ve tavsiye, "ne yapılabilir/yapılmalı?" ve bilhassa "ben ne yapabilirim/yapmalıyım?" sorularını sorma, cevaplarını verip gereğini yapma, böyle yapan kişileri arama/bulma ve teşrik-i mesai...


Ömer Özercan