Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Noktalama İşaretleri
Noktalama İşaretleri

Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır.

Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak işaretleri, ayraç ve kesme ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Nokta (.) 2050
2 Virgül ( , ) 2522
3 Noktalı Virgül ( ; ) 1972
4 İki Nokta ( : ) 2323
5 Üç Nokta ( ... ) 2396
6 Soru İşareti ( ? ) 2352
7 Ünlem İşareti ( ! ) 2566
8 Kısa Çizgi ( - ) 2110
9 Uzun Çizgi (—) 2163
10 Eğik Çizgi ( / ) 2125
11 Ters Eğik Çizgi ( \ ) 2931
12 Tırnak İşareti ( “ ” ) 2592
13 Tek Tırnak İşareti ( ‘ ’ ) 2296
14 Denden İşareti (") 2468
15 Yay Ayraç ( ( ) ) 2331
16 Köşeli Ayraç ( [ ] ) 2272
17 Kesme İşareti ( ' ) 2829
 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.