Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Kültür Sanat Etkinlikleri Kültür Sanat Etkinlikleri Bir Osmanlı Zakirbaşısı Salâhi Dede

Bir Osmanlı Zakirbaşısı Salâhi Dede

Bir Osmanlı Zakirbaşısı Salâhi Dede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Selahattin Demirtaş (Salahi Dede) için bir anma toplantısı 11 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’da Altunizade Kültür ve Sanat Merkezinde.

Mevlevi müziğinin değerli temsilcisi ve Osmanlı Zakirbaşısı olan Selahi Dede, 11 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’da Altunizade Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenecek bir programla anılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenecek program; günümüzde yapılan akademik tasnif çalışmalarına bir alternatif teşkil etmek ve tasavvuf, özellikle de Mevlevi müziğinin değerli hazinelerinden birini daha tarihte layık olduğu yere oturtabilmeyi amaçlıyor.

Yenikapı Mevlevihanesi’inde büyümüş ve Osmanlı tasavvuf kültürünün içinde yoğrulmuş bulunan Salahi Dede, musiki konusunda son yüzyılda en önemli kaynak kişiler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte tekkelerde müzikal icraların şefliği anlamına gelen Zakirbaşılık kurumunun kendi dönemindeki en başarılı temsilcisidir.

Mütevazı bir hayat yaşayan ve günümüze kadar henüz bir araştırma konusu olamayan Salahi Dede, için düzenlenecek anma programında: Zakirbaşılığı, Mevleviliği,  Sanatçı kişiliği ve bunların dönemin tasavvufi ve kültür içindeki yerleri konuşulacak.
Veysel Dalsaldı, Güner Aygün, Emre Ömürlü’nün konuşmacı olarak katıldığı program kapsamında Suat Güney tarafından Salahi Dede’nin eserlerinden tertip edilen, geniş çaplı ve görsel destekli bir de konser verilecek.

Program sonunda misafirlere, Salahi Dede hakkında hazırlanan kitapçık ve eserlerinin yer aldığı bir CD günün anısı olarak hediye edilecek.

Selahattin Demirtaş (Selahi Dede)

1912’de ünlü âyinhan ve giriftzen oğlu olarak dünyaya gelen Salahi Dede’nin annesi ve babası Hüsameddîn Efendi, o dönemin ünlü dergâhlarından birisi olan Uşşakî Âsitânesi Şeyhi Mustafa Safî Efendi’nin sohbetlerine devam etmektedir. Selahattin Demirtaş‘ın ismini de Hüsameddîn-i Uşşakî’nin türbesinin ayakucunda, tekkenin o zamanki şeyhlerinden Abdullah Selahaddîn vermiştir.

Bu ortamda doğan Selahaddin Efendi, o dönemin önemli tasavvuf şahsiyetleri arasında büyümüş ve ilk zahiri ve batınî eğitimini bu kişilerden almıştır. Musikiye kabiliyeti olduğunu keşfeden babası onun bu yoldaki eğitiminde ilk hocası konumdadır. Bununla birlikte dönemin önemli musiki üstadlarından eğitim almaya başlayan Selahaddin Efend birçok önemli şahsiyetle meşk imkânı yakalamıştır. Bunlar arasındaki önemli musikişinaslar; Ünlü Zakirbaşı Şeyh Cemal Efendi, son Mersiyehân Hüseyin Sebilci (Okurlar), Zakirbaşı Necati Efendi ve Mersiyehân - Hafız Cemil’dir.

Türk Tasavvuf Musikisi konusundaki nadir makamlarda bulunan kadim tarzdaki besteleri bugün Türkiye’nin en önemli eserleri arasında yer alan Salahi Dede 5 Mart 1997’de 85 yaşında vefat etmiş, İstanbul Çengelköy’de defnedilmiştir.

Kaynak

 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.