Kültür Sanat ve Edebiyat

 • Yazı boyutunu yükselt
 • Varsayılan yazı boyutu
 • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Evde Sağlık Hizmetleri

"Evde Sağlık Hizmetleri" uygulaması 01.02.2010 tarihinde yayınlanan yönerge ile başlatıldı.

Evde sağlık hizmetini aile hekimleri, hastanelerde oluşturulan evde sağlık birimleri ve sağlık müdürlükleri bünyesindeki mobil ekipler veriyor. Evde sağlık hizmetlerinden Sağlık Bakanlığı'nın 444 38 33 numaralı hattı aranarak ücretsiz hizmet alınabiliniyor. "444 evde"yi, yani 444 38 33'ü mesai saatleri içinde arayan herkes evde sağlık hizmetine başvurabiliyor. Eve gelen mobil ekipler evde hastanın bakımını yapıyor, hastayı yatağından kaldırmadan sağlık raporu ve ilaç raporlarını evde hazırlıyor. Hastaneye gitmesi gereken hastalar özel araçlarla hastaneye götürülüp getiriliyor, ayrıca bu hastaların tıbbı cihaz ihtiyaçları da karşılanıyor.

Evde Sağlık Hizmetleri Nedir?

Evde sağlık hizmeti, yatağa bağımlı ve kronik hastalığı olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev ortamında ve bu konuda uzman bir kadro ile sunulmasıdır. Bu hizmetle, hastaya tanı koymak yerine tanısı konulmuş hastaya düzenlenen tedavinin takibi ve uygulanması sağlanıyor.

Evde sağlık hizmetleri projesiyle ihtiyaç sahibi hastalara kendi ev ortamlarında kaliteli, etkin, ulaşılabilir, sürekli ve güvenli sağlık hizmeti sunuluyor, bu hastalar artık hastaneye gitmeden kendi evinde tedavi edilebiliyor.

Evde Sağlık Hizmetlerinde Amaç Nedir?

Evde sağlık hizmetlerinde amaç, günlük yaşam şartlarını en az etkileyerek en doğru tedaviye ulaşmak yolu ile hastalığın ve yetersizliğin etkilerini en aza indirmek ve aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu hizmet, tedavisi evde yapılan, bakımı devam eden hastalar için gereklidir.

Bu hizmetle;

 • Tedavinin takibi
 • Tahlillerin yapılması
 • Heyet raporlarının yenilenmesi
 • Tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin hastanın evinde uygulanması
 • Sosyal ve psikolojik destek verilmesi amaçlanıyor.

Evde Sağlık Hizmetinde Kimler Çalışıyor?

Evde sağlık hizmetini aile hekimleri, hastanelerde oluşturulan evde sağlık birimleri ve sağlık müdürlükleri bünyesindeki mobil ekipler veriyor. Evde sağlık hizmetleri ekiplerinde doktorlar, diş doktorları, hemşireler, sosyal çalışmacılar, diyetisyenler, psikologlar, ebeler, sağlık memurları, sağlık teknisyenleri çalışıyor. 5 kişiden oluşan her mobil ekipte, 1 doktor, 1 hemşire, 1 sağlık memuru, 1 tıbbi sekreter ve 1 şoför bulunuyor.

Evde Sağlık Hizmetinden Kimler Yararlanabiliyor?

Evde sağlık hizmeti alabilecek grupta önceliği, kronik hastalığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken hasta grubu oluşturuyor.

Bu gruba;

 • Yürüyemeyen ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olup yatağa tam bağımlı olan engelli ve yaşlı hastalar (alzheimer, demans, felç hastaları gibi…),
 • Büyük cerrahi operasyon geçirmiş olanlar,
 • Ortopedi ve travmatoloji hastalarından yara bakımı, enjeksiyon, infüzyon ve diğer kısa süreli hemşirelik hizmetlerine ihtiyaç duyanlar,
 • İleri derecedeki kas hastalığı, diyabet, kalp, damar, hipertansiyon ve nörolojik hastalığı olanlar,
 • Terminal dönem, kanser (onkoloji) hastası olan palyatif bakım hastaları,
 • KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) vb. akciğer ve solunum sistemi hastalıkları olan, oksijen tedavisine ihtiyacı olan diğer hastalar,
 • Spastik çocuklar,
 • Yeni doğan sarılığı olan bebekler ile annesinin yanında, emerek tedavisi mümkün olan, hastaneye yatmasına gerek olmayan bebekler giriyor.

Hareket kabiliyetini kaybetmemiş, yatağa bağımlı olmayan, herhangi bir sağlık kuruluşuna gidebilecek durumda olan ve sağlık sorunları çok ağır tablolar oluşturmayan hastalar evde sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor.

Evde Sağlık Hizmetlerine Başvuru Nasıl Oluyor?

Evde sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim ve araştırma hastaneleri ile genel veya branş hastaneleri bünyesinde kurulan evde sağlık hizmeti birimleri ile toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve aile hekimleri aracılığı ile sunuluyor.

İhtiyaç sahibi hastalar, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde tek numara olarak tesis ettiği "444 evde" yani 444 38 33 numaralı hattı mesai saatleri içinde arayarak evde sağlık hizmetine başvurabiliyor. Her ilden bu numara arandığında, çağrı o ildeki koordinasyon merkezine düşüyor. Koordinasyon merkezine gelen başvurular, bu merkezde görevli personel aracılığıyla cevaplanarak kayıt altına alınıyor ve öncelikle en yakın hastanenin evde bakım birimine yönlendiriliyor.

Evde sağlık hizmeti almak isteyen kişiler, kendileri veya yakınları aracılığıyla, aile hekimlerine ya da hastanelerdeki Evde Sağlık Hizmetleri Birim Polikliniğine de başvurabiliyor. Başvuru sonucunda, evde bakımı yapılabileceğine karar verilen hastalar için eve ekipler geliyor. Evde sağlık hizmetleri birimi, randevu sistemiyle ve mesai saatleri içinde çalışıyor.

Başvuru için gerekli belgeler ise hastanın nüfus cüzdanı ve varsa mevcut raporları.

Başvuru formu aile hekimi veya Evde Sağlık Hizmeti Birimi ya da Koordinasyon Merkezi tarafından doldurularak kayıt altına alınıyor. Ziyaret günü ve sıklığı hastalığın durumuna göre doktor tarafından belirleniyor.

Evde Hangi Sağlık Hizmetleri Veriliyor?

Evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hastaların rutin muayeneleri ve evde tedavi planlamaları yapılıyor, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıkları olanların takibi gerçekleştiriliyor. Hastaların kan tetkikleri ve takipleri yapılıyor, EKG'leri çekiliyor. Evde sağlık ekipleri, yatak yarası, ameliyat yeri ve yaralarının pansumanı ile sonda ve kateter bakımı yapıyor, serum takıp enjeksiyon yapıyor.

Yatalak hastalarda yatak yarası oluşmaması için hastaların havalı yatak, havalı yastık ya da tekerlekli sandalye gibi tıbbi cihaz ihtiyaçları da karşılanıyor. Hastaya zimmetlenen cihazlar hastanın ihtiyacı kalmadığında geri alınıyor. Yatalak hastalara sağlık raporu almalarında da kolaylık sağlanıyor. Evde sağlık ekipleri, gerekli durumlarda bu hastaların hem sağlık raporunu çıkarıyor, hem de ilaç raporlarını yeniliyor. Hastaya ve ailesine evde bakım süreciyle ilgili eğitimler veriliyor, evde kullanılacak ilaç, tıbbi cihaz ve ekipmanların kullanılması öğretiliyor.

Hastanın hastaneye gitmesi gerektiğinde de ekipler hasta nakil araçları ya da hastane araçlarıyla hastayı hastaneye götürüp geri getiriyor. Nakil dahil olmak üzere sosyal güvencesi olan hastalar bu hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Hastaların ihtiyaç duyduğu ağız ve diş sağlığı ihtiyaçları da evde sağlık hizmetleri kapsamında karşılanıyor.

Evde sağlık hizmetleriyle ilgili kayıtlar, sağlık ekipleri tarafından zamanında ve eksiksiz olarak tutulur ve gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili olarak hastanın aile hekimine bilgi verilir.

Hasta Ziyaretleri Ne Kadar Sürüyor?

Hastalar belli periyotlarla ziyaret edilerek bakım ve tedavileri düzenli olarak yapılıyor. Hastanın hangi sıklıkla ziyaret edilmesi gerektiği bakım ve tedavi planı doğrultusunda doktor tarafından belirleniyor. Hastalar sağlık ihtiyaçları ve hastalık halleri sona erene kadar gerekli bütün sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Kaynak:

 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.