Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Haberler Haberler Sarıkamış’ta Ecdadı Yâd Etmeye Gidiyoruz

Sarıkamış’ta Ecdadı Yâd Etmeye Gidiyoruz

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye şehitleriyle yürüyor anma etkinliği çerçevesinde 4-5-6 Ocak’ta Sarıkamış’ta yapılacak 98. anma etkinliğine Spor ve Gençlik Bakanı Suat Kılıç, on binlercu sporcu ve şehit yakınları katılacak.

Bakan Kılıç şunları söyledi; "Gençlerimiz Fatihalarla, şükranlarıyla Sarıkamış dağlarında olacaklar. Emri sorgulamayan, aldığı emri milletin bekası için uygulamaya adım atan kendi ecdadını orada yâd etme imkânı bulacak. "

 

03-04-05-06 Ocakta yapılacak 98. Anma etkinliğinin programı.

03 - 06 OCAK 2013

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİN 98. ANMA YILDÖNÜMÜ

Yürüyüş Güzergahları Krokisi

04 OCAK 2013

CUMA Sarıkamış Şehitleri Anma Tırmanışı (Türkiye Dağcılık Federasyonu)

09.00 Türkiye Dağcılık Federasyonu, (Allahuekber Dağı (3170 m)

Sarıkamış Şehitlerine Anma Kayak ve Snowboard Yarışmaları

10.00 Bayraktepe Kayak Merkezi

Mevlid-i Şerif ve Hatim Programı

18.00 Kazım Karabekir Paşa Camii

05 OCAK 2013 CUMARTESİ

ANMA PROGRAMI (CE-MAR Toprak Hotel, Sarıkamış KARS)

14:00 Sarıkamış Kardan Şehit Heykelleri Açılışı

14:15 Sarıkamış Harekatı Resim Sergisi Açılışı

14:30 Açılış Konuşmaları

15:30 Sarıkamış Şehitleri Özel Programı

Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Korosu

________________________________________

06 OCAK 2013 PAZAR

"TÜRKİYE ŞEHİTLERİYLE YÜRÜYOR" ANMA YÜRÜYÜŞÜ

(Kızıl Çubuk Köyü - Yukarı Sarıkamış Köyü arası - 8,4 Km.,

Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur Yolu)

08:30 - 09:30 Toplanma

09:30 - 12:00 Yürüyüş ve bitiş

11:30 Tören Programı (Sarıkamış Şehitlik Anıtı)

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Çelenklerin Sunumu, Konuşmalar, Şehitlik Defterinin İmzalanması

13:00 İkram (Sarıkamış Şehitlik Anıtı)

03 - 05 OCAK 2013

TARİHLERİ ARASI PANEL PROGRAMI (CE-MAR Toprak Hotel, Sarıkamış KARS)

03 OCAK 2013

PERŞEMBE PANEL PROGRAMI (1. GÜN)

________________________________________

08:30 Kayıt

09:00 - 09:40 Açılış Konuşmaları

10:00 - 11:00 I. OTURUM (Başkan Prof.Dr. Metin TUNCEL)

"Prof. Dr. Oktay Belli - Vedat Evren Belli : "Eski Çağ'da Sarıkamış Bölgesi".

"Prof. Dr. Veli Bakhshaaliyev: "Oğlankale Şehrinde Arkelojik Kazıların Sonuçları".

"Yrd. Doç.Dr. Osman Aytekin - İhsan Aslan: "Iğdır'daki Rus Dönemi Askeri Yapılardan Örnekler".

"Yrd. Doç. Dr. Şahabettin Öztürk : "Doğu Anadolu Sivil Mimarisinde Isıtma ve Aydınlatma Elemanları".

"Tartışma

11:20 - 12:30 II. OTURUM (Başkan Doç.Dr. Zeynelabidin MAKAS)

"Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel: "Ani'de Arkeojeofizik Çalışmalar".

"Muhammet Aslan : "Sarıkamış'ta Türbe Mimarisi"

"Dr. Hasan Buyruk : "Frederick Burnaby'in 1876 - 1877 Yıllarında Erzurum - Kars Bölgesindeki Askeri Gözlemleri".

"Prof. Dr. Esin Derisu Dayı: "Sarıkamış Harekatı Öncesi ve Sonrasında Elviye-i Selâse (Kars - Ardahan - Batum)".

"Tartışma

13:30 - 15:00 III. OTURUM (Başkan Prof.Dr. Esin Derinsu DAYI)

"Doç. Dr. Zeynelabidin Makas: "Hikayelerde İdeal Tipler".

"Doç. Dr. Tuncay Öğün: "Turan Gazetesi'nde Sarıkamış Harekatı".

"Prof. Dr. Nihat Falay: "Sarıkamış'ta Yetim Çocuklar ve Kazım Karabekir Paşa".

"Yrd. Doç. Dr. Nurhan Aydın: "Sarıkamış Harikatından Sonra Nargin Adası'nda Türk Esirleri ve Yaşadıkları".

"Yrd. Doç. Dr. M. Salih Mercan: "Sarıkamış ve Çevresi ile İlgili 1919 Yılı Raporları".

"Yrd. Doç. Dr. Ramazan Balcı : "Sarıkamış Harikatı Üzerinde Yapılan Değerlendirmeler".

"Tartışma

15: 20 - 17:45 IV. OTURUM (Başkan Prof.Dr. Yüksel BİNGÖL)

"Cavid Qasımov : "Sarıkamış' da Ruslar Tarafından Esir Edilen Osmanlı Askerlerinin Tutuldukları Kamplar".

"Prof. Dr. Elfine Sibgatullina : "I. Cihan Savaşı Dönemi Rus Basınında Sarıkamış".

"Almaz Ulvi: "Müstakil Azerbaycan Basınında Sarıkamış Harekâtı".

"Nigar Gozalova : "Sovyet ve Rus Tarihinde Azerbaycan Harekâtı".

"Yrd. Doç. Dr. Ekrem Hüseynzate : "Kılıç ve Kalem Sahibi Kazım Karabekir Paşa'nın Kalemiyle Doğu Anadolu Topraklarında Ermeni Mezalimi".

"Prof. Dr. Muratgeldi Söyegov: 1914 - 1915 Yıllarında İlk Türkence Gazetenin Sayfalarında Türkiye'de Gerçekleşen "Sarıkamış Harekâtının Yansıması".

"Prof. Dr. Enver Konukçu : "Sarıkamış Harekâtında Hafız Hakkı Paşa".

"Cavid Mövsümlü - Eda Kulp : "(Turana Doğru) Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı Döneminde Kafkaslar ve Orta Asya Siyaseti".

"Yrd. Doç. Dr. İnci Çağlayan : "Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal ve Sarıkamış".

"Tartışma

04 OCAK 2013 CUMA

PANEL PROGRAMI (2. GÜN)

08:45 - 10:25 V. OTURUM (Başkan Prof.Dr. Nihat FALAY)

"Prof. Dr. Yüksel Bingöl : "İshat Paşa Sarayı'na Anlam Veren Hayat Ağacı Motifleri".

"Prof. Dr. Hacı Kadir Kadirzade - Doç. Dr. Türkan Kadirzade Arık: "Ermenilerin Nahçıvana Göçürülmesi ve Osmanlı Arşiv Belgelerinde Bölgedeki Ermeni Mezalimi".

"Yrd. Doç. Dr. Kemale Elekberova - Doç. Dr. Gatibe Mahmudova : "Kars ve Çevresi I. Cihan Harbi Yıllarında Azerbaycan Basınında".

"Prof. Dr. Nuri Köstüklü : "Kazım Karabekir Paşa'nın Milli Mücadele Yıllarında Sarıkamış'taki Eğitim ve Kültür Faaliyetleri".

"Gökçen Acar : "Sarıkamış Harekatı ve Enver Paşa".

"Ziya Zakir Acar : "Ermenilerin Doğu Anadolu Bölgesi'nde Yaptığı Katliamlar ve Toplu Mezarlar".

"Tartışma

10:35 - 12:00 VI. OTURUM (Başkan Doç. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ)

"Erkan Karagöz : "Güneybatı Kafkas Demokratik Cumhuriyetinin Oluşumunda Şuraların Yeri ve Rolü".

"Muhsin Ertürk Budak : "Enver Paşa ve Kafkas Cephesi".

"Yrd. Doç. Dr. Oktay Kızılkaya : "XIX. Yüzyılda Sarıkamış Çevresinin Sosyal ve Ekonomik durumuna Genel Bakış".

"Doç. Dr. Beşir Mustafayev : "Milli Mücadele Döneminde Azerbaycan ve Anadolu Omuz - Omuza (Tek Millet İki Devlet Gerçeğinin İlk Numunesi)".

"Yrd. Doç. Dr. Mehseti İsmayıl : "Ermeni Mezaliminin Sözlü Edebiyat ta İfadesi (Kars, Sarıkamış, Karabağ, Nahçıvan Örneği)

"Tartışma

13:00 - 14:25 VII. OTURUM (Başkan Prof.Dr. Hacı Kadir KADİRZADE)

"Doç. Dr. Lütviyye Asgerzade - Gülay Seferzade : "Sarıkamış, Nargin Adası ve Azerbaycanın Ünlü Yazarı Hüseyin Cavid".

"Doç. Dr. Necmettin Alkan : "Alman Carl Mühlmann'a Göre Osmanlı - Alman Askeri İttifakı'nın Kurulması ve Sarıkamış Cephesi".

"Prof. Dr. Mustafa Öztürk : "Milli ve Milletlerarası Ortak Tarih ve Şuurunun Kaynağı Olarak Şehitlerimiz".

"Yrd. Doç. Dr. Osman Bilgen : "Nebevi Öğretide Şehitlik ve Faziletleri".

"Tartışma

14:35 - 16:00 VIII. OTURUM (Başkan Prof.Dr. Mustafa ÖZTÜRK)

"Yrd. Doç. Dr. Zeki Tan : "Kur'an - ı Kerim'e Göre Ahiret Özlemiyle Yaşamanın Adı ; Şehadet".

"Prof. Dr. İsa Yüccer: "Bir Din Büyüğü Olarak Ebu'l Hasan Harakani".

"Mahmut Bırifkani : "Ebu Yakup Seyyid Yusuf el - Hemedani".

"Prof. Dr. Metin Tuncel - Seda Akkurt : "Sarıkamış ve Yakın Çevresinin Türkiye Coğrafyasındaki Yeri".

"Murat Yılmaz : "Zivin (Süngütaşı) Çayı Vadisi Çevresindeki Kırsal Yerleşmelerin Coğrafi Özellikleri".

"Tartışma

16:10 - 18:00 IX. OTURUM (Başkan Prof.Dr. İsa YÜCEER)

"Yrd. Doç. Dr. Ayşe Aslıhan Ergüder : "Sarıkamış Kilimleri".

"Yrd. Doç. Dr. Ayşe Aslıhan Ergüder : "Sarıkamış Obsidyenlerinin Kuyumculuk Tekniği ve Takı Sanatında Kullanılması".

"Sait Küçük : "Sarıkamışlı Halk Ozanları".

"Yrd. doç. Dr. Mitat Durmuş : "Sanatkarlarımızın Sarıkamış Duyarlılığı".

"Yaşar Kalafat - Nagehan Çetin : "Mitolojik Dönemde Günümüze Türk Halk İnanmalarında Ruh ve Soğanlı Milli Ruhu".

"Güzin Sühran Belli - Prof. Dr. Oktay Belli : "Kars Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültüründen Örnekler".

"Tartışma

05 OCAK 2013 CUMARTESİ

PANEL PROGRAMI (3. GÜN)

08:45 - 10:25 X. OTURUM (Başkan Doç.Dr. Ebulfez EZİMLİ)

"Yrd. Doç. Dr. Arzu Şeyda : "Sarıkamış Harikatının Türkler Yansıması".

"Nahide Ova : "Öykü, Şiir ve Denemelerde Sarıkamış Şehitleri".

"Salih Şahin : "Sarıkamış Türküleri".

"Yahya Azeroğlu : "Sarıkamış'ta Destanlaşan Şehitler".

"Sait Küçük : "Sarıkamış Ağıtları, Türküleri ve Şiirleri".

"İsmet Alpaslan : "Sarıkamış Harbi'nin Halk Şiirine Yansımaları".

"Tartışma

10: 35- 12:30 XI. OTURUM (Başkan Doç. Dr. Beşir MUSTAFAYEV)

"Doç. Dr. Ebulfez Ezimli : "Sarıkamış'ın Sarı - Sarı Karlar Ağıtı".

"Yrd. Doç. Dr. Sevil Piriyeva : "Ahıska Türklerinin Sürgün Hayatı".

"Elnur Kelbizade : "Osmanlı Türkiye’sinin Dış Politikasında Nahçıvan".

"Doç. Dr. Kangarli İlgar İsayıl : "Şimal Sergi Anadolu'da siyasi Vaziyyat ve Türk - Müslüman Ahalisinin Milli - Azadiq Harekatı (1917 - 1920 Yılları)".

"Doç. Dr. Fatma Güneş Koçyiğit : "Kars'ın Yeşil Mirası".

"Yrd. Doç. Dr. Âdem Balkaya : "Sarıkamış'ta Bilinmeyen Yüzyıllık Sosyal Olmumlama Argümanı: Karaurgan Karakucak Güreşleri".

"Yrd. Doç. Dr. Orhan Yılmaz : "Ardahan - Iğdır - Kars Havzasında Özgü İki Yeni Genetik Kaynak: Alaca At ve Dikkulak Köpeği".

"Tartışma

GENEL DEĞERLENDİRME: Prof. Dr. Oktay Belli

"Sempozyum Katılım Belgelerinin Verilmesi

İrtibat SARIKAMIŞ KAYMAKAMLIĞI

Tel : 0(474) 413 40 70 Pbx

Faks : 0 (474) 413 40 63

e-mail : Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

 

 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.