Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Haberler Haberler Türk Dil Kurumu El Yazması Eserleri Kitaplığı Veri Tabanı

Türk Dil Kurumu El Yazması Eserleri Kitaplığı Veri Tabanı

Türk Dil Kurumu El Yazması Eserleri Kitaplığı Veri Tabanı

Türk kültürünün zenginliklerinden biri de yüzyıllar boyunca binbir emek ve göz nuru ile ortaya konulan yazma eserlerdir. Türk yazı dilinin başlangıcında kayalara, taşlara, ağaç kabuklarına Türkçe sözleri kazıyan atalarımız; en eski dönemlerden matbaanın kullanılışına ve yaygınlaşmasına kadar geçen yüzlerce yıllık dönemde edebî ürünlerini, bilim ve sanat eserlerini el yazılarıyla kâğıda dökerek ölümsüzleştirmişler ve bizlere miras bırakmışlardır. Bu eserlerle yazı, Türklerde geleneksel bir sanata dönüşmüştür.

Şairlerin, yazarların, bilginlerin kaleme aldığı eserler, hattatların usta elinden çıkan her nüshada can bulmuş, kâğıdıyla, minyatürleriyle, süslemeleriyle, cildiyle büyük bir kültür ve sanat hazinesi oluşmuştur.

Hemen her konuda yazılan bu eserler, kültürümüzün zenginliği kadar dilimizin de tarihsel dönemlerini, yaşadığı gelişmeleri somut bir biçimde gözler önüne seren ve söz varlığını, anlatım gücünü gösteren en önemli kaynaklarımızdır.

 

Türkçenin beslendiği kaynakları, Türkçenin en güzel örneklerinin verildiği edebî ürünleri, Türk diliyle ilgili araştırma eserlerini toplayarak bir uzmanlık kütüphanesi kuran Türk Dil Kurumu satın alma, bağış, açık artırma yoluyla raflarını yazmalarla, nadir basma eserlerle zenginleştirmektedir. Bu eserler bir yandan Türk Dil Kurumunun yürüttüğü bilimsel araştırmalara konu ve malzeme olarak işlenirken bir yandan da araştırmacıların yararlanmasına sunmaktadır.

Kuruluşundan bu yana araştırmacıların kütüphaneye gelerek yararlandığı, daha sonra posta yoluyla mikrofilmlerini veya tıpkıçekimlerini getirterek edindiği yazma eserler artık tam metin olarak sayısal ve sanal ortama aktarılmış bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu Kütüphanesindeki yazma eserler 12 Temmuz 2011 gününden itibaren sanal ortamda araştırmacıların hizmetinde olacaktır. Yakın bir zamanda da nadir basma eserler ile Türk Dil Kurumunun yayınları da bu ağ sayfasında yerini alacaktır.

Yazma eserler bölümümüzün bütün araştırmacılara ve ilgililere yararlı olmasını dileriz.

Türk Dil Kurumu http://yazmalar.tdk.org.tr/

 

 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.