Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Kübizm

Yazdır

KÜBİZM

Eşyayı, derinliği olan geometrik şekiller içinde görme esasına dayanan bir akımdır. Akımın temelini, Cezanne'ın, tabiattaki herşeyi küre, silindir, koni gibi geometrik şekillerle ifade edebileceği fikri oluşturur.

Akım, adını Georges Braque'ın 1908'de bir manzara resmi karşısında kullandığı bir kelimeden almış, terim olarak Louis Vauxcelles ortaya atmıştır.

1908'den beri örnekleri görülen bu , akım önce resim sanatında gelişti. Heykel ve diğer güzel sanatları da etkiledi. Edebiyatta örneklerine fazla rastlanmaz.
Kübizmde tabiatın hiç bir şeyi düz bir çizgi gibi göstermediği, insanın da bütün duygu, düşünce ve hayallerinin yalın hâlde olmadığı esasından hareket edilerek her şey birbirine karışmış birşekilde ifade edilir.

Resimde Picasso, Braque, Duan Gris, F. Leger, edebiyatta şair Guillaume Apolinaire bu sanatın önde gelen isimleridir.

Kübizmin Türkiye'de resim alanında tesiri görülmekle beraber, edebiyatta yankı bulduğu söylenemez. Bir kaç özentili şiir yazıldıysa da ses vermemiştir.

 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.