Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Empresyonizm

Yazdır

EMPRESYONİZM

Nesneyi doğrudan doğruya tasvir ve analiz etme yerine, onun uyandırdığı duyguları anlatma yoludur.XIX (19 yy) yüzyılın sonlarında fransa'da doğdu. Önce resimde sonra diğer sanatlarda tesiri görüldü.

Empresyonistler dış dünyanın kendi içlerinde bıraktığı intibayı dile getirirler. Bu âlem sanatkarlara sadece heyecan ve ruhî dalgalanmalar veren bir uyarıcıdır. Önemli olan sanatkarların tabiatı şahsi olarak idraki ve onun, bu idrak açısından ifadesidir. Belki bir şekil ve ahlak kaygısı taşımazlar. Bu gayeye hizmet eden edebiyat anlayışını reddederler. Özellikle resimde sistemsizlik ve renk hakimiyeti görülür. Şiir, kısa hikaye, tek perdelik manzum piyes gibi kısa çalışmaları tercih etmişlerdir.

Empresyonizm önemli temsilcileri

Resimde: Edgar Degas (1834-1914),  Paul Gaugun (1848-1903), (1839-1906)  Poul Cezzanne,

Edebiyatta: Paul Verlaine (1884-1896) , Arthur Rimbaud (1854-1891)

Türk edebiyatında Empresyonizm

Ahmet Haşim, Cenap Şahabettin, Ahmet Muhip Dıranas.

 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.