Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Parnasizm

Yazdır

PARNASİZM

Realizmi benimseyen şiir akımına denir. Romantizme tepki olarak doğmuştur. Parnas adım musa'lann (ilham perilerinin) oturduğuna inanılan bir dağdan alır.

Fransa'da, 1866 yılında Parnasse Contemporain (Çağdaş Parnas) adını taşıyan şiir dergisinin çevresinde toplanan şairlere parnasyen denmiş, şiir akımına ise par-nas adı verilmiştir.

Romantizmin aşın hissiliğine, sübjektifliğine karşı 1850'lerde, pozivitizmin dış tesiriyle dünyayı realist bir gözle anlatan şiirler yazılmaya başlandı. Bu akım "sanat,sanat içindir" ilkesini benimsedi. Buna göre sanatla güzellik ancak güzel şekillerle elde edilir. Bunun için şiirin biçimi çok önemlidir. Şiir ahlâkî, sosyal ve siyasî bir muhtevadan çıkarılır. Şiirin gayesinin yine şiir olduğu savunulur.

"Sanat sanal içindir" görüşünden dolayı toplum meselelerine uzak duran parnasçılar sadece belli bir kesime hitap edebilmişlerdir.

Parnasizmin başlıca özellikleri:

1- Şair şahsiyetini gizlemiş, şiirinde şahsî duygulanmaları yerine dış dünyadaki intibalarıni, değişik tabiat görüntülerini tarafsız bir tarzda anlatmaya çalışmıştır.

2-   Romantizmde terk edilen eski Yunan-Latin kültürüne yeniden dönülmüş, bu mitolojik zenginlik ve kültürün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalınmasının üzüntüsü dile getirilmiştir.

3- Yaşanılan zaman yerine tarihî olay ve kişiler şiire konu olmuş, Hind, Mısır, Filistin gibi ülkelerin kültür ve efsanelerinden faydalanılmış, bu ülkelerin tabiat görüntüleri işlenmiştir.

4- Felsefî düşünceler, ilmî ve teknik konular şiire girmiştir.

5-  "Sanat sanat içindir" ilkesine bağlı kalınarak şiir tekniği ve şekli üzerinde dikkatle durulmuş, vezin, kafiye ve dil ustalığına büyük önem verilmiştir.

6- Şiir sosyal konulardan uzaklaşmış, şekil mükemmelliği yeterli görülmüştür.

Parnasizmin önde gelen şairleri arasında Theophile Gautier (1811-1872) Lecon-te de Lisle, Theodore de Benville, Jos£ Marta Her&iia, François Coppee, Sully Prudhomme gibi isimler sayılabilir. Yahya Kemal Beyatlı ile Tevfik Fikret bu akımın edebiyatımızda iki önemli temsilcisidirler. 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.