Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 2221
2 Egzistansiyalizm 6295
3 Sürrealizm 2959
4 Dadaizm 3112
5 Ekspresyonizm 3231
6 Kübizm 3312
7 Empresyonizm 3258
8 Sembolizm 6142
9 Parnasizm 3294
10 Naturalizm 3897
11 Realizm 3564
12 Hümanizm 2950
13 Romantizm 4063
14 Klasizm 4203
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 4432


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.