Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 1667
2 Egzistansiyalizm 5471
3 Sürrealizm 2051
4 Dadaizm 2339
5 Ekspresyonizm 2426
6 Kübizm 2635
7 Empresyonizm 2464
8 Sembolizm 5165
9 Parnasizm 2381
10 Naturalizm 3125
11 Realizm 2550
12 Hümanizm 2110
13 Romantizm 3138
14 Klasizm 2785
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 3288


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.