Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 2090
2 Egzistansiyalizm 6077
3 Sürrealizm 2637
4 Dadaizm 2885
5 Ekspresyonizm 2976
6 Kübizm 3153
7 Empresyonizm 3043
8 Sembolizm 5858
9 Parnasizm 3089
10 Naturalizm 3700
11 Realizm 3143
12 Hümanizm 2624
13 Romantizm 3815
14 Klasizm 3619
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 3947


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.