Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 1732
2 Egzistansiyalizm 5540
3 Sürrealizm 2148
4 Dadaizm 2440
5 Ekspresyonizm 2495
6 Kübizm 2717
7 Empresyonizm 2561
8 Sembolizm 5257
9 Parnasizm 2473
10 Naturalizm 3213
11 Realizm 2642
12 Hümanizm 2193
13 Romantizm 3236
14 Klasizm 2876
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 3370


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.