Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 1600
2 Egzistansiyalizm 5355
3 Sürrealizm 1940
4 Dadaizm 2213
5 Ekspresyonizm 2295
6 Kübizm 2517
7 Empresyonizm 2337
8 Sembolizm 4998
9 Parnasizm 2246
10 Naturalizm 3037
11 Realizm 2423
12 Hümanizm 2002
13 Romantizm 3008
14 Klasizm 2666
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 3155


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.