Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 1809
2 Egzistansiyalizm 5642
3 Sürrealizm 2243
4 Dadaizm 2534
5 Ekspresyonizm 2586
6 Kübizm 2814
7 Empresyonizm 2670
8 Sembolizm 5359
9 Parnasizm 2578
10 Naturalizm 3313
11 Realizm 2741
12 Hümanizm 2294
13 Romantizm 3331
14 Klasizm 2974
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 3474


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.