Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 1916
2 Egzistansiyalizm 5785
3 Sürrealizm 2363
4 Dadaizm 2651
5 Ekspresyonizm 2736
6 Kübizm 2914
7 Empresyonizm 2782
8 Sembolizm 5499
9 Parnasizm 2725
10 Naturalizm 3415
11 Realizm 2902
12 Hümanizm 2381
13 Romantizm 3450
14 Klasizm 3173
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 3601


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.