Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 1514
2 Egzistansiyalizm 5197
3 Sürrealizm 1773
4 Dadaizm 2061
5 Ekspresyonizm 2128
6 Kübizm 2328
7 Empresyonizm 2170
8 Sembolizm 4758
9 Parnasizm 2078
10 Naturalizm 2918
11 Realizm 2258
12 Hümanizm 1873
13 Romantizm 2851
14 Klasizm 2505
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 3005


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.