Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 2051
2 Egzistansiyalizm 6014
3 Sürrealizm 2581
4 Dadaizm 2826
5 Ekspresyonizm 2927
6 Kübizm 3102
7 Empresyonizm 2978
8 Sembolizm 5779
9 Parnasizm 3019
10 Naturalizm 3632
11 Realizm 3095
12 Hümanizm 2578
13 Romantizm 3754
14 Klasizm 3511
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 3879


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.