Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 2160
2 Egzistansiyalizm 6185
3 Sürrealizm 2751
4 Dadaizm 2982
5 Ekspresyonizm 3075
6 Kübizm 3242
7 Empresyonizm 3162
8 Sembolizm 6008
9 Parnasizm 3211
10 Naturalizm 3818
11 Realizm 3253
12 Hümanizm 2712
13 Romantizm 3942
14 Klasizm 3882
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 4111


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.