Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 2120
2 Egzistansiyalizm 6131
3 Sürrealizm 2690
4 Dadaizm 2930
5 Ekspresyonizm 3018
6 Kübizm 3202
7 Empresyonizm 3106
8 Sembolizm 5919
9 Parnasizm 3142
10 Naturalizm 3757
11 Realizm 3191
12 Hümanizm 2668
13 Romantizm 3884
14 Klasizm 3720
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 4022


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.