Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 1957
2 Egzistansiyalizm 5859
3 Sürrealizm 2436
4 Dadaizm 2700
5 Ekspresyonizm 2799
6 Kübizm 2974
7 Empresyonizm 2847
8 Sembolizm 5590
9 Parnasizm 2812
10 Naturalizm 3458
11 Realizm 2954
12 Hümanizm 2453
13 Romantizm 3532
14 Klasizm 3270
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 3694


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.