Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 2273
2 Egzistansiyalizm 6371
3 Sürrealizm 3040
4 Dadaizm 3176
5 Ekspresyonizm 3301
6 Kübizm 3375
7 Empresyonizm 3333
8 Sembolizm 6251
9 Parnasizm 3371
10 Naturalizm 3979
11 Realizm 3645
12 Hümanizm 3025
13 Romantizm 4163
14 Klasizm 4335
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 4569


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.