Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 2188
2 Egzistansiyalizm 6252
3 Sürrealizm 2915
4 Dadaizm 3067
5 Ekspresyonizm 3189
6 Kübizm 3266
7 Empresyonizm 3215
8 Sembolizm 6060
9 Parnasizm 3239
10 Naturalizm 3851
11 Realizm 3510
12 Hümanizm 2914
13 Romantizm 3989
14 Klasizm 4108
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 4369


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.